Zadzwoń: 22 4168677 lub 501 636 018

Przykładowe ceny wybranych usług stomatologicznych:

Konsultacje -100zł

Wypełnienia/plomby/ zębów od 120 zł

Odbudowy  i nadbudowy zębów od 300zł

Leczenie kanałowe zęba z jednym korzeniem od 350zł

Leczenie kanałowe zęba w wieloma korzeniami od 600zł

Usuniecie zęba od 120zł

Dłutowanie zatrzymanych zębów od 500zł

Wszczepienie implantu zębowego/bez części protetycznej/ od 2500zł

Aparat stały metalowy standard od 1000zł/1 łuk

Aparat kosmetyczny/biały/ od 1700zł/1łuk

Aparat samoligaturujący od 1600 zł/1łuk

Retainer od 350zł

Aparat ruchomy Biobloc od 800zł

Pakiet Higieniczny od 250zł

Każdy pacjent przed rozpoczęciem leczenia otrzymuje otrzymuje indywidualny kosztorys i wydaje zgodę na leczenie.

 

 

 

Zalecenia dla pacjentów przed leczeniem ortodontycznym:

Prosimy o wykonanie pełnego skalingu i piaskowania zębów.Należy również wyleczyć wszystkie ogniska próchnicy zębów/  założyć wypełnienia/ i ogniska zapalne/ wykonać leczenie kanałowe/.

Nie należy wstawiać nowych implantów,koron i mostów porcelanowych.Uzupełnienia te mogą ulec zniszczeniu podczas leczenia ortodontycznego i będą wymagały wymiany.

 

Zalecenia dla pacjenta ortodontycznego, noszącego stały aparat wg Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego
Należy pamiętać, że sukces leczenia ortodontycznego zależy w znacznym stopniu od pacjenta, który musi ściśle współpracować z lekarzem prowadzącym leczenie i bezwzględnie wypełniać zalecenia. Ortodonta odpowiedzialny za Państwa leczenia nie może odpowiadać za Państwa zaniedbania.
1. Higiena jamy ustnej. Naklejone elementy aparatu ortodontycznego są miejscem zwiększonej retencji płytki nazębnej i resztek pokarmowych. Z tego względu podczas leczenia ortodontycznego należy dokładnie myć zęby pastą po każdym posiłku i używać płynu do płukania jamy ustnej. Należy stosować środki dostępne na rynku, zawierające fluor (chyba, że lekarz zaleci inaczej). W przypadku niestosowania się do powyższego zalecenia, dla zachowania zdrowych zębów, lekarz może zadecydować o konieczności zdjęcia aparatu.
2. Przestrzeganie harmonogramu wizyt. Wizyty ortodontyczne odbywają się w zależności od rodzaju aparatu co 4-8 tygodni. Nie zgłaszanie się na wizyty powoduje przedłużenie leczenia i zwiększa ryzyko wystąpienia powikłań. W przypadku uszkodzenia aparatu konieczne są dodatkowe wizyty w celu usunięcia usterki i zabezpieczenia prawidłowego działania aparatu.
3. Czynne uczestniczenie w procesie leczenia. Niektóre procedury leczenia aparatem stałym wymagają aktywnego uczestnictwa pacjenta w procesie leczenia. Dotyczy to konieczności codziennego noszenia wyciągów międzyszczękowych, wyciągów zewnątrzustnych i aparatów retencyjnych itd.. Brak zaangażowania i systematyczności ze strony pacjenta spowoduje zahamowanie postępów leczenia. Konieczne jest też zgłaszanie na bieżąco swoich spostrzeżeń, dyskomfortu i niepokoju dotyczącego leczenia. Dobra komunikacja pacjent lekarz zwiększa twoje bezpieczeństwo.
4. Wzmożona ostrożność. Aparat jest z założenia tymczasowo naklejony na zęby pacjenta, gdyż istnieje konieczność jego bezpiecznego zdjęcia po zakończeniu aktywnego leczenia. Z tego powodu jest on narażony na uszkodzenia w przypadku braku ostrożności ze strony pacjenta. Najważniejsze jest uważne spożywanie twardych pokarmów. Nóż i widelec jest najlepszym przyjacielem pacjenta w trakcie leczenia. Twarde pokarmy należy kroić na małe kawałki tak aby nie odgryzać ich przednimi zębami. Nie należy też manipulować przy aparacie np.: długopisem, ołówkiem lub palcem.
Stan po leczeniu jest wypadkową zbiorowego wysiłku ortodonty, personelu gabinetu, ale również pacjentów i ich rodziców. Twój piękny uśmiech i zdrowie zębów zależy również od ciebie.

Informacja dotycząca retencyjnej fazy leczenia.

1. Po zdjęciu aparatu zaczyna się retencyjna faza leczenia. Długość tej fazy zależna jest od rodzaju skorygowanej wady zgryzu. Średnio wynosi 3 lata u dzieci i młodzieży oraz powyżej 5 lat u dorosłych. U pacjentów dorosłych często konieczna jest retencja dożywotnia. Niewielkie przesunięcia zębów są akceptowalne i wręcz konieczne w związku z ich naturalnym dążeniem do maksymalnego kontaktu.
2. W trakcie tej fazy leczenia pacjent zobowiązany jest do noszenia aparatów retencyjnych zgodnie z zaleceniami lekarza ortodonty. Standardowo są to: górna płytka retencyjna lub szyna (aparat ruchomy) oraz drut retencyjny przyklejany do dolnych zębów przednich.Opcjonalnie drucik przyklejany jest również w przednim odcinku łuku górnego lub w innych miejscach, wymagających szczególnego utrzymania.Miejsca te ,niestety są narażone na częste urazy podczas jedzenia,dlatego ten rodzaj retencji jest stosowany rzadziej,
3. Pierwsza wizyta u ortodonty powinna się odbyć 6 tygodni po zdjęciu aparatu, kolejna po 3 miesiącach, następna po upływie 6 miesięcy.
4. Wszelkie uszkodzenia aparatów retencyjnych (awaria płytki lub odklejenie drutu obięte są półroczną gwarancją. Po upływie tego czasu naprawy dokonywane są na koszt pacjenta.
5. W drugim etapie leczenia retencyjnego na wizyty należy zgłaszać się raz w roku,chyba ze ortodonta zaleci inaczej.
6. Noszenie aparatów jest konieczne by utrzymać uzyskany efekt leczenia. Nie stosowanie się do zaleceń ortodonty w zakresie noszenia aparatów retencyjnych może spowodować przesunięcia zębów i ich powrót na pierwotne pozycje.
7. Zęby ‘’wędrują’’ przez całe życie. Jest to naturalny fizjologiczny proces występujący u wszystkich, niezależnie od leczenia ortodontycznego.

Informacja o odpowiedzialności lekarza w przypadku przerwania  przez Pacjenta niezakończonego leczenia    ( stomatologicznego, ortodontycznego, implantologicznego).

Lekarz nie odpowiada za skutki przerwania leczenia przez Pacjenta z powodów innych niż określonych w wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie

z dn. 14 stycznia 2014r (sygn. akt I ACa 1348/13)

„[…] odpowiedzialność za skutki zerwania przez pacjenta umowy leczenia obciążają lekarza jedynie w wypadku, gdy poprzedzające decyzję pacjenta czynności lekarza były sprzeczne z powszechnie uznanym stanem wiedzy medycznej

Zmiana lekarza prowadzącego leczenie stomatologiczne,ortodontyczne i implantologiczne odbywa się wyłącznie za porozumieniem stron i z przekazaniem dokumentacji medycznej.Wyjątkiem są tzw "wizyty awaryjne",które można odbyć w dowolnej placówce stomatologicznej.

 

Dziękujemy za współpracę!